KodeKreasi

kodekreasi

Big Data

Apa itu Big Data? Pengenalan, Jenis dan Karakteristik

Seiring bertambahnya pengguna internet di seluruh dunia tidak terkecuali di indonesia menyebabkan data yang dihasilkan oleh penggunaan internet itu pun menjadi semakin besar sehingga...
firman
2 min read